BACKAlternate Text

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2022

LANDSEXAMEN

MAVO

Form. AM-FMR

In te vullen door de balie/administratie

Aanmeldingsperiode: 1 tot met 30 september 2021Dit is een digitale inschrijvingsformulier.


Na het invullen van het inschrijvingsformulier dient u een kopie van een Uittreksel uit het Bevolkingsregister (niet ouder dan 6 maanden) en kopieën van de benodigde stukken (b.v. reeds behaalde certificaten, diploma’s en officieel ondertekende cijferlijsten) "up te loaden", in dit systeem.

1. Persoonlijke gegevens- Zie toelichting op vraag 1 Tooltip

   • Laatst gevolgde opleiding(Aankruisen wat voor u van toepassing is a.u.b.)

   • Hebt u het diploma van de laatst gevolgde opleiding behaald?

   • Indien nee, geef aan de hoogst behaalde klas van uw opleiding?* Bij geen diploma verplicht invullen!
2. Hebt u al eerder deelgenomen aan het landsexamen op Aruba?

3. Is er sprake van bijzondere omstandigheden waarmee rekening dient te worden gehouden bij het afnemen van het landsexamen? Tooltip
Zie toelichting op vraag 3

4a. Aan welk soort landsexamen wenst u deel te nemen? Zie toelichting op vraag 4 Tooltip
Ga verder met vraag 4b
Ga verder met vraag 5a
Ga verder met vraag 5a

4b. U bent al in het bezit van een mavo-diploma of gaat dit schooljaar een mavo-diploma behalen.
In welk extra vak wenst u examen af te leggen voor een 1-vakdiploma? Zie toelichting op vraag 4
Ga verder met vraag 6a

5a. In welk profiel wenst u landsexamen te doen? Zie toelichting op vraag 5a Tooltip

5b. Kruis aan het vak of de vakken waarin u landsexamen wenst af te leggen behorende bij de door u gekozen profiel Tooltip Zie toelichting op vraag 5b
LET OP een éénmaal gekozen vak, mag na het zenden van de inschrijfformulier niet meer gewijzigd worden
I. Profiel: Mens en Maatschappijwetenschappen

• Gemeenschappelijk deel : (alle vakken van het gemeenschappelijk deel zijn verplicht voor het behalen van een diploma.)


   • Profieldeel(wiskunde is verplicht!)
  • Pakket 1
  • Pakket 2
  • Pakket 3

   • Keuzedeel(minimaal 1vak verplicht kiezen!)

   • Profielwerkstuk Zie toelichting vraag 5b


   Het profielwerkstuk heeft betrekking op het vak


II. Profiel: Natuurwetenschappen

    Gemeenschappelijk deel: (alle vakken van het gemeenschappelijk deel zijn verplicht!)


    Profieldeel: (wiskunde is verplicht!)


  • Pakket 1
  • Pakket 2

   Keuzedeel: (minimaal 1vak verplicht kiezen!)


   Profielwerkstuk: Zie toelichting vraag 5b


   Het profielwerkstuk heeft betrekking op het vak


III. Profiel: Humaniora

    Gemeenschappelijk deel/rekentoets: (alle vakken van het gemeenschappelijk deel zijn verplicht!)

(moet minimaal 1 keer afgenomen worden, maar telt niet mee bij de slaag/zakregeling)

    Profieldeel: (Spaans is verplicht!)


Pakket 1


    Keuzedeel: (minimaal 1vak verplicht kiezen!)


    Profielwerkstuk: Zie toelichting vraag 5b


   Het profielwerkstuk heeft betrekking op het vak


5c. Indien u een extra vak wenst te kiezen die niet in uw gekozen profiel voorkomt, dient u het hier aan te geven ( dit vak wordt niet bij de bepaling van de uitslag betrokken) en komt niet op uw cijferlijst te staan. Bij het behalen van dit vak krijgt u een 1-vakdiploma. Tooltip

6a. Bent u reeds in het bezit van een mavodiploma?

6b. Via welke school en in welk jaar hebt u het mavodiploma behaald?

Ga verder met vraag 8a


7. Bent u reeds in het bezit van certificaten of een mavo-cijferlijst van de examenklas?

Vermeldt:

-reeds behaalde certificaat/certificaten of

-de vak(ken) op cijferlijst van de examenklas waarvoor voldoende is behaald

VAK

Behaald cijfer

Behaald in welk jaar

Onderwijsinstelling8a. Bij welke school of instelling bent u momenteel ingeschreven? Zie toelichting op vraag 8 Tooltip

8b. Voor welk(e) vak(ken)? Tooltip


8c. Hoe bereidt u zich voor op het landsexamen? Tooltip

9. Opmerking

Upload documenten

Alleen .jpg, .jpeg, .pdf, .tiff, .doc, .docs .docx bestanden


  • a) Uittreksel van het bevolkingsregister


  • b) Reeds behaalde diploma


  • c) Reeds behaalde certificaten/cijferlijsten


  • d) Bewijs van toehoorder


  • e) Bewijs van bijzondere omstandigheden